Posthuset

Vi har sedan 2012 på förtroende från fastighetsägaren Volito Fastighets AB varit med om att renovera gamla centralposthuset i Malmö.

Centralposthuset uppfördes 1900-1906 och är ett numera byggnadsminnesmärkt och kräver därför extra stor omsorg vid renoveringar.

Idag ägs och drivs fastigheten av Volito Fastighets AB som under sina år restaurerat och byggt om insidan samt en större nybyggnad mellan de befintliga flyglarna.

I huset finns numera en mängd olika hyresgäster där vi varit med om att anpassa elen efter deras behov och önskemål.

Den gamla kassahallen i huset är renoverad med omsorg så den ser fortfarande likadan ut som den engång i tiden gjorde, den stora skillnaden är dock att det bedrivs restaurang verksamhet i den idag, med tillhörande kök och biutrymmen anpassade för verksamheten.