Tillsammans för miljön

Vår vision är att möjliggöra energiomställningen, för ett bättre samhälle och en grönare planet.
Tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer kan vi nå längre och dra nytta av innovativa lösningar för att minska miljöbelastningen och klimatpåverkan.
– Vi måste agera nu och med uthållighet.

Vår målsättning är att:

  • Minska våra utsläpp av CO₂ med 40% till år 2030
  • Arbeta för att nå koldioxidneutralitet till 2050
  • Arbeta med cirkulär ekonomi och bevara naturliga miljöer

Vi arbetar aktivt med att utbilda våra medarbetare i klimatsmarta och hållbara lösningar.

We Now

För att följa upp våra framsteg mäter vi flertalet parametrar inom hållbarhetsområdet, bland annat våra CO₂-utsläpp hos alla lokala verksamheter. Resultatet rapporteras in kvartalsvis och utgör sammantaget grunden i VINCI-koncernens Sustainability Report.