Våra värderingar

Våra värderingar

Elektro Kroon är en del av VINCI Energies svenska nätverk, som även är en global aktör med engagerade medarbetare världen över.

Vi hjälper varandra, utbyter kunskap och arbetar med tydliga mål för att uppnå gemensamma framgångar. Detta kännetecknas av våra värderingar som delas av alla medarbetare inom VINCI Energies.

  • Ansvar
  • Autonomi
  • Entreprenörskap
  • Solidaritet
  • Tillit

Våra medarbetare får ta stort eget ansvar, komma med nya idéer och förslag på förbättring och utveckling. Samtidigt som de erbjuds goda möjligheter till professionell utveckling både lokalt och internationellt.