En del av VINCI Energies

Elektro Kroon är en del av VINCI Energies, en global aktör inom infrastruktur, industri, bygglösningar och ICT.

VINCI Energies består av 90 000 anställda fördelade på över 1900 affärsenheter i 57 länder, som tillsammans arbetar med offentliga och privata uppdragsgivare, genom att distribuera, drifta och optimera energi- och kommunikationsinfrastruktur, industriella anläggningar och byggnationer.

Förutom Elektro Kroon driver VINCI Energies sin verksamhet genom ytterligare internationella varumärken och via olika lokala varumärken runt om i världen. I Sverige representeras VINCI Energies nätverk av de globala varumärkena Actemium, Axians och Omexom samt de lokala varumärkena Eitech, Emil Lundgren samt INAC Process.

Med starka regionala rötter samt anpassningsförmåga och fokus på innovationskultur har VINCI Energies medarbetare en nyckelroll i att främja utveckling av ny teknik och bidra till två stora förändringar: den digitala transformationen och energiomställningen. Du kan läsa mer om VINCI Energies här.

VINCI Energies är i sin tur en del av VINCI-gruppen, en global aktör verksam inom koncessions- och konstruktionssektorn med närvaro i över 120 länder. Du kan läsa mer om VINCI här.

VINCI Energies globalt