Juridisk information

Juridisk information

Webbplatsen www.emillundgren.se ägs av Emil Lundgren AB. Bolaget är registrerat och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige;

Hildedalsgatan 2, 417 05, Göteborg
Tel. : +46 (0)31 65 90 00 Fax : +46 (0)31 51 65 82

Hosting

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland

Registrerad i Dublin Trade and Companies Register under nummer 419 423 728.

Regler och allmänna villkor för användning

Emil Lundgrens webbplats är ett kreativt arbete som skyddas av immateriella rättigheter. All reproduktion eller återanvändning av delar av webbplatsen eller webbplatsen i sin helhet för andra ändamål, utan medgivande från Emil Lundgren, utgör en kränkning av upphovsrättslagen enligt Intellectual Property Code, vilket gör den som gör sig skyldig till överträdelsen skyldig i privat- och straffrätt.

Webbplatsen och allt innehåll, inklusive märken, texter, illustrationer, logotyper, företagsnamn, produkter och fotografier är exklusiv egendom tillhörande Emil Lundgren AB. Emil Lundgrens varumärke och alla kommersiella varumärken som nämns på webbplatsen är registrerade varumärken. All reproduktion och/eller återanvändning och/eller utnyttjande, helt eller delvis, av dessa varumärken är därför förbjuden, och Emil Lundgren AB frånsäger sig allt ansvar för sådana handlingar.

Informationen på den här webbplatsen är inte avtalsenlig och kan komma att ändras utan förvarning.

Emil Lundgren AB frånsäger sig allt ansvar för HTML-länkar på den här webbplatsen som leder direkt till andra webbplatser eller internetresurser generellt.

Användare av denna webbplats använder den uteslutande på egen risk och Emil Lundgren ger inga garantier med avseende på användning, vare sig direkt eller indirekt.