Piggvaren 10 i Malmö

Projektet omfattar en äldre fastighet i kvarteret Piggvaren i Malmö som behövde uppdateras med ny el, vatten och ventilation.

Piggvaren 10 i Malmö

Citat
” Genom att förstärka bemanningen samt vara noga med servicen och ge det lilla extra har vi genomfört projektet med en mycket nöjd slutkund”
Roshan Hesar, Projektledare Elektro Kroon.

Utmaning
Projektet omfattar en äldre fastighet i kvarteret Piggvaren i Malmö som behövde uppdateras med ny el, vatten och ventilation. Projektet startade i början av 2023 och slutförs i slutet av 2023.

Den största utmaningen under projektets gång var, förutom den pressade tidsplanen, att hyresgäster bodde kvar och hade fullt möblerade lägenheter när vi utförde omfattande elbyte. Detta samtidigt som vi försökte att inte påverka hemmiljön negativt för hyresgästerna”, menar Roshan.

 

Lösning
I Malmö har Treano Bygg AB gett Elektro Kroon i uppdrag att uppdatera fastigheten Piggvaren och modernisera elen, vatten samt ventilationen i lägenheterna. 

Lägenheterna har bland annat elsanerats. Fastigheten har setts över och elen har dragits om där det behövts. Samtliga lägenheter och lokaler i byggnaden har genomgått stambyte.

Elektro Kroon har samtidigt installerat brandlarm och utrymningsplaner i fastigheten.

Material och produkter som används har följt höga krav på miljöpolicy, blad annat inom krav för avfallshantering, krav på hälso- och miljöskadliga ämnen med mera för fastigheten. Även materialvalen för projektet har granskats noga under projektets gång.

 

Effekt
Genom att förstärka bemanningen har Elektro Kroon säkrat en optimal inomhusmiljö för hyresgästerna och hållbarhet i miljöaspekten.

”Samtidigt har Elektro Kroon bidragit till att minska elförbrukningen. Detta genom att exempelvis använda oss av effektsnåla armaturer med smarta styrningar som drar ner elförbrukningen i fastigheten”, avslutar Roshan.