Emil Lundgren i Göteborg

Emil Lundgren i Göteborg är representerade med två enheter, en för installationer mot industri samt en mot bygg- och fastighetssektorn.

Göteborg

Emil Lundgren Göteborg arbetar främst med el- och teletekniska installationer inom bygg- och fastighetssektorn.

Göteborg Industri

Emil Lundgren Göteborg Industri arbetar främst med installationslösningar mot tillverkningsindustrin.